Västkustkyrkans värderingar

Västkustkyrkan tillhör den svenska pingströrelsen och är en livfull församling belägen mitt i Strömstad. Församlingen grundades 1958 och är idag mångkulturell och har medlemmar i alla åldrar. I en tid där värderingar och normer skiftar vill vi att Jesus ska få vara i centrum i allt vi gör och vi tror att Bibeln är Guds levande Ord som talar och vägleder oss än idag. Vi tror på liv förvandlade av evangeliet om Jesus Kristus och vill som församling vara med och berätta om hoppet i Jesus och visa på hans kärlek för varje människa vi möter.
Västkustkyrkan vill vi ska vara en öppen och växande gemenskap där ständigt nya människor hittar sin plats och där vi får se Guds rike utbredas, både i våra egna liv och andras.

TRO – Livet med Gud

Vi tror på en helig treenig Gud; Fadern, Sonen och den helige Ande. En allsmäktig och evig Gud som är alltings Skapare och Herre. Samtidigt som Bibeln beskriver Gud som den som sitter upphöjd på sin tron i himlen så säger Bibeln också att Gud ÄR kärlek (1 Joh 4:8) och utifrån sin gränslösa kärlek sträcker Gud sig ut till oss genom sin Son Jesus Kristus. Gud kallar varje människa till en återupprättad gemenskap med honom och när vi svarar ja på den inbjudan så kommer han nära och fyller oss med sin helige Ande och kraft.
Från den stund som vi bekänner Jesus som Guds Son och som vår Herre så blir vi frälsta, födda på nytt, och en del av Guds världsvida familj. Tron på Gud är en daglig vandring där Gud vill vara med på livets alla områden och låta oss alla växa i Andens liv och gåvor. Bön är en ständigt pågående dialog mellan oss och Gud. Bönen har en viktig plats i varje enskild troendes liv, men också när vi regelbundet samlas i de mindre hemgrupperna, i större bönesamlingar och i gudstjänsterna på söndagarna.
Församlingen är inte en mänsklig förening utan Guds levande församling som är utsedd av Gud till att vara bärare av Jesu närvaro, evangeliet och frälsningen. När församlingen (som består av alla troende som har bekänt Jesus som sin Frälsare och Herre) kommer tillsammans så är det för att ära och upphöja Gud och låta honom vara i fokus. Genom hjälparen den helige Ande kan församlingen utföra sin uppgift som bland annat är att vara som Jesus i världen, stå upp för sanningen, stå emot det onda och vinna de förlorade.

HOPP – För varje människa

Som församling tror vi att Bibeln är Guds Ord. Vi tror att hela Bibeln är sann och evig och har kraft att verka, vägleda och tala in i både den enskilde människans liv och i församlingen. Därför uppmuntrar vi till att läsa Bibeln regelbundet på egen hand, men också tillsammans. I gudstjänsterna utgör Bibeln den självklara inspirationen till predikningar och kortare vittnesbörd. Eftersom Guds Ord är levande så tror vi att de sanningar som Bibeln innehåller kan tillämpas på vårt liv idag. Vi vill också lyda Jesu befallning att sprida evangeliet om honom till människor som ännu inte tagit emot honom i sina liv. Utifrån egen erfarenhet så vet vi att Jesus är den fasta klippa som håller för alla stormar.
I vandringen med Gud finner vi att det finns en glädje och förtröstan i Gud som står över alla omständigheter. Hoppet om en Gud som alltid finns nära och som vi får tillbringa evigheten tillsammans med är något vi vill dela med varje person som vi möter.
Vi tror att Jesus är Guds Son som blev människa som vi men utan synd. Han vet därför vad vi går igenom och vill dag för dag finnas nära oss för att fylla oss med sin kraft, vägleda oss, ge oss vishet, tröst och tro. Vi tror, som Bibeln säger, att Jesus spikades upp på ett kors, dog men uppstod igen på den tredje dagen. På korset triumferade han fullständigt över mörkrets makter när han vann en evig seger över döden. Fil 2:9 slår fast att Gud har upphöjt Jesus över allting och gett honom namnet över alla andra namn. I namnet Jesus finns det därför förlåtelse och frälsning tillgänglig för varje människa som tror på honom.
Innan Jesus lämnade jorden lovade han lärjungarna att sända en annan hjälpare, den helige Ande, som alltid skulle vara med dem och inte bara med dem utan med varje troende.

Kärlek – Utan gränser

Kärleken mellan Fadern och Sonen går inte att jämföra med något annat. Ändå så säger Jesus i Joh 15:9: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er.”
Som Guds barn är vi älskade av honom, men också kallade att själva älska andra och att leva ett utgivande liv.
Vi vill som församling visa på Guds kärlek både i ord och handling. Genom att vi öppnar upp för café, Alpha, evangelisationssatsningar mm så når vi vidare med det glada budskapet om Jesus till människor här i Strömstad, men vill också som församling finnas med och stötta missionärer som når ut i andra delar av världen med evangeliet, ekonomiskt och genom bön. Allt för att Jesu sista befallning till oss innan han lämnade jorden ska gå i uppfyllelse:
”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18-20)
©  Copyright 2022 - Västkustkyrkan

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram