• Bön, kl. 14 nationaldagen
  • Bönekurs
  • Bild 16
  • Bild 8
  • Bild 10
  • Bild 13
  • Bild 9

“Kristi nåd förändrar allt! Den läker dig inåt, vänder dig uppåt och sänder dig utåt.”
Gustaf Henriksson
pastor Västkustkyrkan