Bible Text: 1 Timoteusbrevet 6:6-16 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Markusevangeliet 10:17-31 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: 5G

Jesu möte med den rike ynglingen är mycket känsloladdat. Det är en framgångsrik man som kommer till Mästaren och ställer tiotusenkronorsfrågan. Under samtalets gång uppenbaras att han har fel om sig själv, om Gud och om livets mening...

Bible Text: Matteus 6:19-21 | Preacher: David Coster

Att vara rik är positivt, men vilken typ av rikedom suktar du efter?

Preacher: Emmanuel Hyllerud | Series: Gästpredikan

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram