Bible Text: Markusevangeliet 11:1-11 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Påsktiden

Palmsöndagen. Luften är förtätad av påsk. Förväntningarna är många på han som kommer. Davids son. Jesus. Men om mindre än en vecka har det vänts i hat. Vem är han, denne konung?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram