Bible Text: Markus 4:1-20 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kungligt Goda Nyheter - en vandring genom Markusevangeliet

Bible Text: Lukas 4:4 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Ordspråksboken 4:20-23 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: 2 Timoteusbrevet 3:15-17 | Preacher: Arlette Lacabanne

Om Bibelns kraft att skapa tro i våra liv.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram