Bible Text: Kolosserbrevet 3:18-19 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Det sant maskulina och det sant feminina är skapat av Gud och finner sitt fotfäste i Skaparen. De är skapta med en komplementaritet och tänkta att återspegla Gudomen.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram