Bible Text: Efesierbrevet 5:21-33 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

Kristus är huvudet för kyrkan. Hans förlängda arm för familjen är mannen. Mannen är kallad att vara "lillhuvudet" i sitt äktenskap, där Kristus är överhuvudet. Detta innebär en position av auktoritet, av ledarskap. Här undersöker pastor Gustaf hur detta kristna ledarskap är tänkt att fungera för äktenskapets (och kvinnans!) väl och Guds ära.

Bible Text: Johannes 18:33 - 19:16 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Gudamänniskan

Vi ser på Jesus inför Pilatus och hur sanning och makt förhåller sig till varandra. Som vanligt är det genom att se på Jesus, som vi får svaret på hur dessa två storheter sammankopplas.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram