Bible Text: 2 Tim 2:9 | Preacher: Batyr Nursen

Vi är väldigt känslodrivna. Men våra känslor har ingen kraft att föra Guds rike framåt, eller bevara oss i tron. Vi måste bygga på något långt djupare och starkare - Guds eget Ord.

Bible Text: 1 Petrusbrevet 1:3-12 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: När Gud verkar ointresserad

Vi fortsätter att studera lidandets problem. Hur kan vi tro på en god Gud i en ond värld och vad ska vi göra när vi möts av lidande och svårigheter.

Bible Text: Lukas 7:18-23 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: När Gud verkar ointresserad

Johannes Döparen var en av de största och mest trogna gudsmännen som har levat. Ändå råkade han i tvivel. Vad svarade Jesus honom? Och vad svarar Jesus oss när vi tvivlar?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram