Bible Text: Apostlagärningarna 3 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Markusevangeliet 11:1-11 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Påsktiden

Palmsöndagen. Luften är förtätad av påsk. Förväntningarna är många på han som kommer. Davids son. Jesus. Men om mindre än en vecka har det vänts i hat. Vem är han, denne konung?

Bible Text: Markus 10:46-52 | Preacher: Makset

Bible Text: Lukas 5:1-10 | Preacher: Tomas Sjödin

Bible Text: 2 Timoteusbrevet 1:7 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Matteus 6:25-34 | Preacher: Erica Lidman

Preacher: Makset

Bible Text: Jesaja 55:5-6 | Preacher: Daniel Coster

Bible Text: Matteus 21:1-11 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Lukas 7:36ff | Preacher: Gustaf Henriksson

Jesus är hembjuden till farisén Simon. Mitt under middagsbjudningen kommer så en syndig kvinna in och kastar sig vid Jesu fötter. Hur reagerar han?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram