Bible Text: Markusevangeliet 10:17-31 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: 5G

Jesu möte med den rike ynglingen är mycket känsloladdat. Det är en framgångsrik man som kommer till Mästaren och ställer tiotusenkronorsfrågan. Under samtalets gång uppenbaras att han har fel om sig själv, om Gud och om livets mening...

Bible Text: Malaki 3:10 | Preacher: Makset | Series: 5G

Att ge tionde till Gud är en gudomlig princip.

Bible Text: Ordspråksboken 11:23-31 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: 5G

Generositet är en självklarhet som en dygd i Ordspråksboken. Men varför? Vad är de grundläggande själen till att det är gott att ge?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram