Bible Text: Filipperbrevet 1:9-11 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Jag och mina kärlekar

Vi formas av det vi vill - det vi hungrar efter, värderar och älskar. Men vad är det? Och hur påverkar det syftet med att vara människa - att älskas av och älska Gud?

Bible Text: Romarbrevet 6:9-13 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Bible Text: Luk 16:28 | Preacher: Daniel Coster | Series: Prison Break

Bible Text: Markus 10:17-22 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Bible Text: Job 1:5-12; Lukas 22:31 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Högmod är den första dörröppnaren. Och med dörren på glänt kommer ondskan in. Hur kan vi stänga denna och leva fria?

Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Kan man vara förlåten men ofri? Absolut. Häng med när vi utforskar syndens förslavande kraft och hur Jesus sätter oss fria.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram