Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Genesis 3:14-24 | Preacher: Richard Benny | Series: Genesis

Bible Text: Hesekiel 36:25-27 | Preacher: Gustaf Henriksson

Att leva med en helig Gud kräver ett ingrepp av denna helige Gud.

Bible Text: Johannesevangeliet 19 | Preacher: Steven Gilbert

Preacher: Steven Gilbert | Series: Passion för mission

Bible Text: 1 Korintierbrevet 15:1-8 | Preacher: Steven Gilbert | Series: Passion för mission

Evangeliet är inte främst några punkter, utan en stor berättelse om hur Gud för människan tillbaka till sig själv. Vad är kärnan i den berättelsen?

Preacher: Rolf Carlsson

Varför ska man läsa Bibeln?

Bible Text: Rom 1:25 | Preacher: Gustaf Henriksson

Vilken avgud dyrkar du?

Bible Text: Filipperbrevet | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Del 2 av Gustaf Henrikssons serie som tar sin grund i Filipperbrevet.

Bible Text: Apostlagärningarna 9:1-21 | Preacher: Daniel Coster

Daniel talar utifrån Apostlagärningarna kap 9 där Saul på vägen till Damaskus får möta Gud.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram