Bible Text: Romarbrevet 12:8-15 | Preacher: Christer Saltell

Bible Text: Markusevangeliet 11:1-11 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Påsktiden

Palmsöndagen. Luften är förtätad av påsk. Förväntningarna är många på han som kommer. Davids son. Jesus. Men om mindre än en vecka har det vänts i hat. Vem är han, denne konung?

Bible Text: Johannesevangeliet 8:1-11 | Preacher: Makset

Bible Text: 1 Petrusbrevet 2:4-11 | Preacher: Gustaf Henriksson

Att vara kyrka är att hela tiden vara i rörelse i riktning mot honom som är kyrkans kärna: Jesus Kristus.

Bible Text: 1 Petrusbrevet 2:1-12 | Preacher: Richard Benny | Series: Generationernas Gud

Preacher: Makset | Series: Generationernas Gud

Preacher: Makset | Series: 5G

Preacher: Amanda Göransson | Series: 5G

Bible Text: Uppenbarelseboken 3:20 | Preacher: Christer Saltell | Series: 5G

Bible Text: Lukas 14:7-24 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: 5G

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram