Preacher: Rolf Carlsson

Varför ska man läsa Bibeln?

Bible Text: Upp 21:21- 22:6 | Preacher: Gustaf Henriksson

Har du facit i hand? Vet du hur allting slutar. Vi studerar bilden av himlen och ser hur Gud knyter ihop säcken. I mitten av himlen står ett lamm. Han är A och O. Början och slutet.

Bible Text: Rom 1:25 | Preacher: Gustaf Henriksson

Vilken avgud dyrkar du?

Bible Text: Rom 3:21-26 | Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: FIl 4:11-21 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Bible Text: Fil 4:1-10 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Bible Text: Fil 3:1-16 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Bible Text: Fil 4:10-13 | Preacher: Richard Coster

Bible Text: Fil 3:1-11 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Kristus är viktigare än kristendom. Det handlar om levande relation istället för död religion.

Bible Text: Fil 2:19-30 | Preacher: Daniel Coster | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram