Bible Text: Romarbrevet 6:9-13 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Bible Text: Luk 16:28 | Preacher: Daniel Coster | Series: Prison Break

Bible Text: 1 Korintierbrevet 6:12-20 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Kroppens begär efter sex är en hunger efter kärlek och djup gemenskap. Utan Gud blir detta något som förslavar oss. Vad är Guds sanning som sätter oss fria?

Bible Text: Markus 10:17-22 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Bible Text: Job 1:5-12; Lukas 22:31 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Högmod är den första dörröppnaren. Och med dörren på glänt kommer ondskan in. Hur kan vi stänga denna och leva fria?

Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Kan man vara förlåten men ofri? Absolut. Häng med när vi utforskar syndens förslavande kraft och hur Jesus sätter oss fria.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram