Bible Text: Kolosserbrevet 3:22-4:1 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Kritik har ibland höjts om att Bibeln förordar slaveri. Är det så?

Bible Text: Kolosserbrevet 3:21-22 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Varför ska barn lyda sina föräldrar? Och vad är målet och hindret för ett gott föräldraskap?

Bible Text: Kolosserbrevet 3:18-19 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Det sant maskulina och det sant feminina är skapat av Gud och finner sitt fotfäste i Skaparen. De är skapta med en komplementaritet och tänkta att återspegla Gudomen.

Bible Text: Kol 3:1-16 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Skillnaden mellan det gamla livets laster och otyg och det nya livets karaktärsdrag heter Kristus. Han är mallen för förvandlingen. Han är motorn i förvandlingen.

Bible Text: Kolosserbrevet 2:13-14 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Bible Text: Kolosserbrevet 2:2-3 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Bible Text: Kolosserbrevet 1:18-29 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Bible Text: Kolosserbrevet 1:15-20 | Preacher: Daniel Coster | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Bible Text: Kolosserbrevet 1:5-8 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Lyssna när Gustaf talar om den kristna tron - trons växtkraft, trons väsen och trons verkan...

Bible Text: Kolosserbrevet 1:5-8 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Hoppet är av avgörande betydelse för en kristen. Men varför?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram