Bible Text: 1 Kor 6:12-7:5 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

Vi behöver tala mer om sex i kyrkan i en värld som är genomsyrad av tankar på sex. Men hur ska vi egentligen förhålla oss till sex och se på sex. Är Gud för eller emot? Vad har han för ramar och tankar? Följ med när pastor Gustaf tar sig an ett laddat ämne...

Bible Text: Efesierbrevet 5:21-33 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

En passande hjälpare

Bible Text: Efesierbrevet 5:21-33 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

Kristus är huvudet för kyrkan. Hans förlängda arm för familjen är mannen. Mannen är kallad att vara "lillhuvudet" i sitt äktenskap, där Kristus är överhuvudet. Detta innebär en position av auktoritet, av ledarskap. Här undersöker pastor Gustaf hur detta kristna ledarskap är tänkt att fungera för äktenskapets (och kvinnans!) väl och Guds ära.

Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

I Nöd och Lust del 2 - Äktenskapets hemlighet

Preacher: Gustaf Henriksson | Series: I Nöd och Lust

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram