Bible Text: Lukas 5:1-10 | Preacher: Tomas Sjödin

Bible Text: - | Preacher: Tomas Sjödin

Tomas Sjödin talar utifrån temat och titeln på sin nya bok Det är mycket man inte måste.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram