Preacher: John Madan

John och hans hustru Laura grundade en församling i Nice för 30 år sedan. Tillsammans har de grundat tre kyrkor och tjänat trofast med Nice som Bas under alla dessa år. De har en genuin tro på Gud och den lokala församlingen som hans plan.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram