Bible Text: Psalm 119 | Preacher: Gusta, Gustaf Henriksson

Psalm 119 är bibelns längsta kapitel, och det handlar om bibeln. Gustaf pratar om när ordet får möta ditt och mitt liv.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram