Preacher: Per Åkvist

Först får vi en glimt av Abbi Åkvists fantastiska berättelse - från barnslav till missionär. Efter cirka 30 minuter predikar Per om evangelium som Guds kraft att rädda, bota och befria.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram