Bible Text: Lukas 7:36ff | Preacher: Gustaf Henriksson

Jesus är hembjuden till farisén Simon. Mitt under middagsbjudningen kommer så en syndig kvinna in och kastar sig vid Jesu fötter. Hur reagerar han?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram