Bible Text: Upp 21:21- 22:6 | Preacher: Gustaf Henriksson

Har du facit i hand? Vet du hur allting slutar. Vi studerar bilden av himlen och ser hur Gud knyter ihop säcken. I mitten av himlen står ett lamm. Han är A och O. Början och slutet.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram