Bible Text: Johannes 6 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Gudamänniskan

Här introduceras det första av Jesu sju ”jag är” påståenden. Han är livets bröd som mättar det djupaste begäret inom varje människa. Som C.S Lewis så skarpsinnigt uttryckte det:

"Om jag finner inom mig själv ett begär som inget i denna värld kan tillfredsställa, är den bästa förklaringen att jag torde vara skapad för en annan värld.”

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram