Preacher: Ibek Apple

Ibek Apple leder församlingen New Testament Church i Almaty, Kazakstan. Församlingen grundades av Makset Djabbarbergenov som numera bor i Strömsta och är en av ledarna i Västkustkyrkan.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram