Bible Text: 2 Tim 2:9 | Preacher: Batyr Nursen

Vi är väldigt känslodrivna. Men våra känslor har ingen kraft att föra Guds rike framåt, eller bevara oss i tron. Vi måste bygga på något långt djupare och starkare - Guds eget Ord.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram