Bible Text: Ef 4:1, Joh 17:18-23, Joh 20:19 | Preacher: Richard Benny

Vad är en församling? Hur skiljer sig en församling från någon annan förening?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram