Bible Text: Lukas 19:1-10 | Preacher: Gustaf Henriksson

Sackaios var en kort man. En rik man. En socialt och religiöst förkastad man. Och just denne man fick möta Jesus. Varför? Och vad ledde det till? Hur är Sackaios möte med Mästaren relevant för oss idag? Säger det något om hur vi kan möta den livsförvandlande kraften hos Frälsaren?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram