Bible Text: Fil 3:1-11 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Kristus är viktigare än kristendom. Det handlar om levande relation istället för död religion.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram