Bible Text: Filipperbrevet 1:27-30 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev

Den tredje delen av Gustaf Henrikssons predikoserie EN SÅNG I NATTEN - lärdomar från glädjens brev.
Denna gång talar han om en Kristen enhet född av Anden.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram