Preacher: Gustaf Henriksson

Bible Text: Romarbrevet 8:9-17 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Dö till liv

Leva som Kristen är att dö bort från sig själv. Men inte på egen hand eller genom egen kraft. Det sker genom Guds Andes närvaro inuti den troende.

Bible Text: Romarbrevet 4:18 | Preacher: Makset

Bible Text: Romarbrevet 6:9-13 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Prison Break

Kan man vara förlåten men ofri? Absolut. Häng med när vi utforskar syndens förslavande kraft och hur Jesus sätter oss fria.

Bible Text: Rom 3:21-26 | Preacher: Gustaf Henriksson

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram