Bible Text: Ordspråksboken 11:23-31 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: 5G

Generositet är en självklarhet som en dygd i Ordspråksboken. Men varför? Vad är de grundläggande själen till att det är gott att ge?

Bible Text: Ordspråksboken 4:20-23 | Preacher: Gustaf Henriksson

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram