Bible Text: Joh 13:34-35 | Preacher: Gustaf Henriksson

Människor ska märka att vi följer Jesus primärt av att vi älskar likt honom. Men vad innebär det?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram