Bible Text: Kol 3:1-16 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Skillnaden mellan det gamla livets laster och otyg och det nya livets karaktärsdrag heter Kristus. Han är mallen för förvandlingen. Han är motorn i förvandlingen.

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram