Bible Text: Kolosserbrevet 1:5-8 | Preacher: Gustaf Henriksson | Series: Kristus plus inget är lika med allt

Hoppet är av avgörande betydelse för en kristen. Men varför?

©  Copyright 2020 - Västkustkyrkan

Made by The Odd Duck Nordic Web Design 2020
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram