Herdeskap

I flera år nu har vi minst en gång i månaden fört ett samtal i Västkustkyrkan om ledarskap. Vi började med ledarskap i allmänna termer och har sakta men säkert rört oss mot att tala om det specifikt kristna ledarskapet. Hur bör en församling ledas? Vad kännetecknar en kristen ledare? Funderar du mer på vad vi har samtalat om så kan du fråga din hemgruppsledare. Jag kommer även att lägga ut lite material här på bloggen framöver och kanhända vidrör vi ämnet från talarstolen under året. Det är en öppen process och du får jättegärna fråga.

En metafor som i Bibeln är den mest framträdande för kristet ledarskap är herden. En herde vågar gå före sina får och de följer honom eftersom de känner igen hans röst. En herde bryr sig tillräckligt mycket för att skydda fåren med livet som insats. Han korrigerar dem också om de går fel väg, allt i kärlek till dem och deras bästa. Hesekiel 34 är ett kapitel som talar om det negligerade herdeskapet i det gamla Israel. I detta alvarsamma kapitel talas också om en herde som Gud ska sända. Davids Son – vilket naturligtvis är Jesus. Psalm 23 talar om Herren som den gode herden och Jesus utvecklar detta tema när han benämner sig som den gode herden som ger sitt liv för sina får.

Allt Kristet ledarskap imiterar Kristus och leder till Kristus. Det är en bra tumregel.

Författare

Kommentera