Guds heta heliga kärlek

“Gud är kärlek” skriver aposteln Johannes. Detta är något vi lätt applåderar i västvärlden. Om Gud finns, ja då är han kärleksfull och “hans jobb” är att arbeta för mitt goda. Låt oss stanna upp ett ögonblick för detta med att Gud är kärlek.

Det står också att Gud är helig och att han är som en förtärande eld. Hur får vi ihop detta – en Gud som är helig kärlek och som verkar likt en förtärande eld. Ja, vi kommer inte att få ihop det om vi bär en definition av kärlek som inte inrymmer konfrontation.

Att Gud är kärlek innebär att han passionerat ivrar för varje människas absoluta bästa. Och vad är det absoluta bästa för en människa? Bibeln säger att det är Gud själv. Han ivrar alltså för att varje människa ska komma till honom, tillbe honom och känna honom. Vår Gud, den helige flammande kärlekslågan, kommer alltså  inte att tolerera synd som förtrycker, förvrider och fördärvar föremålet för hans kärlek, även när föremålet för hans kärlek aktivt har sökt upp synden. Gud avskyr din synd just eftersom din synd är emot dig; den förstör dig. Han skyr din synd, inte trots att han älskar dig utan just eftersom han älskar dig.

Detta innebär att om vi vill älska varandra med en kärlek likt Guds så kommer den kärleken att vara lika brinnande het och helig som Guds. Vi kommer inte att kunna ignorera att den vi älskar förstör sig själv genom ett liv i synd, utan vi gör allt som står i vår makt för att kalla vederbörande till en förvandling. Omvändelse.

Ja men vad händer om personen inte alls vill ha syndernas förlåtelse, utan syndernas förståelse? Kommer inte han eller hon att exkluderas från Guds (och vår) kärlek då? Nej, kärleken kommer fortfarande att söka en sådan människa. Men – låt oss komma ihåg – att den kommer att fortsätta att vara het och helig, det vill säga söka den andres omvändelse till Kärleken (Kristus) och hela tiden konfrontera lögnerna, stoltheten och oförsonligheten. Om vi inte gör det då är vi inte kanaler för en Guds kärlek, utan blott en blek och urvattnad mänsklig sentimentalism. Alltså den Gudomliga kärleken kommer att fortsätta söka syndaren och göra livet jobbigt för denne (det är nämligen jobbigt att leva i uppror mot Kärleken). Om ingen omvändelse sker har syndaren exkluderat sig själv

“Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser utan i handling och sanning.” 1 Joh 3:18

Författare

Kommentera