GLÄDJE

En viktig ingrediens i det kristna livet är glädjen. Evangeliet är goda nyheter, glada nyheter om Kristi seger. Jesus var glad, han var smord av “glädjens olja”, heter det i Bibeln.

Det kan tyckas vara självklart att den som funnit livets mening (vilket är vad varje sann Kristen gjort) borde vara sprudlande glad. Verkligheten är dock en annan. Regnen faller på både de som följer Kristus och de som inte gör det. Att bli kristen innebär inte att man kommer undan livets bekymmer och utmaningar och det verkar överrumpla vissa troende. De blir besvikna, molokna och bittra. Men Gud utlovar sin närvaro mitt i livets stormar. Häri ligger nyckeln till den sanna glädjen. Den kristne som är sur, inbunden och kritisk har ofta glömt att påminna sig om och öppna sig för denna gudomliga glädje. Han eller hon lever istället på den här världens premisser och – blir glad när det går bra och är ledsen och tungsint när motgångarna gör sig påminda.

Glädjen i Gud är vår styrka säger Bibeln. Att glädjen är i Gud, innebär att den inte beror av yttre omständigheter. För den som inte har en relation med Jesus kan detta låta märkligt. Men det handlar om att glädjen kommer inifrån, utifrån relationen som den kristne har med den levande Guden. Bibeln talar om att Guds rike består av ”rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande” (Rom 14:7). Anden har flyttat in i den troendes hjärta och det är som att det därigenom finns en fabrik på insidan som producerar glädje. En sann och varaktig sådan.

Författare

Kommentera