teologi

Soli Deo Gloria

Den femte av de reformatoriska solarna är Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran. Detta motto, förkortat med de tre bokstäverna S.D.G. återfinns exempelvis på den berömde kompositören Johann Sebastian Bachs verk. Han ville så markera att hans mästerverk bar ett övergripande syfte – att ära Gud. Det finns inget gott en…

läs mer →

Reformationens fem “solar”

Västkustkyrkan tillhör ju den protestantiska traditionen. Vi är en frukt av reformatorernas arbete. Inom den protestantiska kyrkan är vi del av den baptistiska familjen, dvs. vi döper genom troende dop den som tror och bekänner Kristus som Herre. Inom den baptistiska familjen är vi pentekostala, dvs. vi tror på och…

läs mer →

DOPFEST på söndag

En oslagbar söndag har vi att vänta den här veckan. Dels gästas vi av Simon Ådahl, vars erfarenhet av Guds nåd och förvandlande kraft gjort att han fått resa land och rike runt för att berätta om hur Gud fann honom och förvandlade honom. Simon kommer att stå för det…

läs mer →

Har Gud fått ungar?

Jag hamnade i diskussion med en medlem efter min predikan i söndags om att identifiera Jesus med Gud.  Vederbörande menade att man inte alls borde predika så. Hur kan Jesus sägas vara Gud när han uttryckligen i evangelierna säger att han gör det Fadern vill och ber till sin Fader…

läs mer →

Fortsättning….

Att sträcka sig mot Gud betyder inte att studera honom som ett objekt, utan att umgås med honom som en person gör med en annan. I denna relation är hela människan involverad, förnuft och känslor, kropp och själ. Om det ska vara en relation är det en tvåvägskommunikation vi talar…

läs mer →

Frihetens gudomliga syfte

Jag älskar filmen Braveheart! Fler med mig har förmodligen blivit mäkta imponerade av William Wallace och hans kamp för frihet. Avrättningsscenen är filmens slut tillika kulmen. Bödlarna tror att han ska be om nåd när han torterad ligger där och flämtar. De böjer sig fram för att lyssna. Och då…

läs mer →