porr

SEX

Jag talade om sexualitet på Youthnight i fredags. Vi ska tala om det och om relationer fyra gånger. Sex är det ämne som mina föräldrars och tidigare generationer insåg att man INTE talar om i kyrkan. Om världen runtomkring sett sex som Gud har man i kyrkan i praktiken hanterat…

läs mer →

Individualismens naivitet

En av vår tids största utmaningar är den extrema individualismen. Den syns i politiken, den syns i ett sjunkande föreningsliv. Nyliberalism går framåt och socialismen bakåt. Ett nyliberalt paradigm är att alltid utgå från individen. Nyliberala företrädare som exempelvis Alexander Bard företräder individualism in absurdum. “Kom inte och moralisera!”, säger man. “Min…

läs mer →

Släpper du någon inpå livet?

Att folk med höga bekännelser faller som käglor är ingen nyhet. Vi ser nu en ung generation växa upp som är trött på spel gör gallerierna. De är trötta på kristna som säger fina ord och sedan lever annorlunda bakom lykta dörrar. Statistik visar att autentisitet (äkthet, att vara på…

läs mer →

SEXUELLT SKADAD?

  Vi lever i perversionernas guldålder, i Sodom och Gomorra där sexualiteten blivit upphöjd till Gud. Porren omsätter i runda slängar 100 miljarder USD per år och de sexuella brotten ökar lavinartat. Lyssna på den här statistiken: 25% av alla kvinnor blir någon gång under livet sexuellt utnyttjad/ofredad, trakasserad eller dyl….

läs mer →