mp3 predikan

Predikan från Johannes 9

Gudamänniskan-Joh9 Klicka för att lyssna till predikan från Johannes 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus profeterade Jesaja. Jesus är det ljuset. Han är den som ger ljus åt dem som vandrar i mörker. På söndag tar vi oss an kapitel 10 och ser på…

läs mer →

Söndagens predikan utgick från Johannes 8:31 och de följande verserna i det kapitlet. Jesus står i en rejäl batalj med en grupp judar som i någon mån trott på honom som Messias. Jesus börjar prata om en process av lärjungaskap (efterföljelse) och att de ska förbli i hans ord för…

läs mer →

Söndagens predikan

Predikan från i söndags med Roland Wiklander utgick från Johannes 8:1-11 när Jesus möter äktenskapsbryterskan. Predikan hölls i två delar med sången “spikarnas lovsång” däremellan. Del #1 Gudamänniskan Joh 8 v1-11 Del #2 Gudamänniskan Joh 8v1-11  

läs mer →

Din törst – Guds vatten

Predikan ifrån i söndags. Vi befinner oss i Johannes 7 i vår serie Gudamänniskan och den här predikan kretsar kring verserna 37-39. Jesus sa: “Den som törstar, kom till mig och drick…” Detta är relevant till varje människa, ty vi är törstande varelser till naturen ochvi hittar mängder av vägar att…

läs mer →

Jag är livets bröd

Gudamänniskan Joh 6 Vi har nått kapitel 6 i Johannesevangeliet i vår serie “Gudamänniskan”. Här introduceras det första av Jesu sju “jag är” påståenden. Han är livets bröd som mättar det djupaste begäret inom varje människa. Som C.S Lewis så skarpsinnigt uttryckte det: “Om jag finner inom mig själv ett…

läs mer →

Senaste söndagarnas förkunnelse

Gudamänniskan Joh 4 v43-54 (Daniel Coster,  30/9) Gudamänniskan Joh 5 v 1-18 (Gustaf Henriksson, 7/10) Gudamänniskan Joh 5 v19-47 (Alexander Weinehall, 14/10)   Ett stort tack till Daniel som var förberedd att kliva in när jag var sjuk och till Alexander som förkunnade nu när jag hade ledig helg och befann mig på…

läs mer →

Förkunnelse från Västkustkyrkan

Vi har haft en fullspäckad helg med ungdomssamling på fredag, bibellördag på lördagen och veckans höjdpunkt, söndagens gudstjänst. Här finns nu möjlighet att lyssna på helgens undervisning om du missade den eller bara vill påminna dig själv igen om det som sades.   “Levande Ord – att läsa och läsas…

läs mer →

Landet Are

I söndags var det Gudamänniskan del #5 och texten för dagen var Johannes 3:22-36. Vi plockade där upp ett viktigt tema som Johannes döparens lärjungar personifierade. Temat var landet Are. Du som var på gudstjänsten i söndags hörde denna predikan som vi valt att kalla “Ut ur landet Are”. Landet…

läs mer →
1 av 5
12345