kultur

Skaparglädje

Något jag är övertygad om är att livet i Guds närhet präglas av hans skaparglädje. Gud är nämligen en fantasifull och kreativ skapare. Det räcker bara med att gå en gågata fram och iaktta människor lite mer noggrant än vanligt så inser man snart att människor ser ut på en…

läs mer →

Individualismens naivitet

En av vår tids största utmaningar är den extrema individualismen. Den syns i politiken, den syns i ett sjunkande föreningsliv. Nyliberalism går framåt och socialismen bakåt. Ett nyliberalt paradigm är att alltid utgå från individen. Nyliberala företrädare som exempelvis Alexander Bard företräder individualism in absurdum. “Kom inte och moralisera!”, säger man. “Min…

läs mer →

Dagens gudstjänst

Det kändes gott att vara tillbaka på banan idag och predika Gudamänniskan efter ett par söndagars paus för min del. Det har ju varit händelserika dagar för mig och ämnen familj som ni alla vet. Dagar som vi för alltid kommer att bära med oss. Tack alla som kommit med…

läs mer →

Betydelsen av ett namn

Jag talade med Gustaf häromdagen. Vi samtalade om ett ämne som är aktuellt för församlingen i Strömstad, och som har varit det för oss i Skärhamn, nämligen namnbyte av församlingen. Gustaf bad mig att dela några kortfattade erfarenheter från detta här på hans blogg. Vår församling har under många år…

läs mer →

GÄSTFRIHET

Gästfrihet är en bärande tanke i Bibeln och därmed en viktig del av den kultur vi ser i församlingen. Det är så viktigt att vi öppnar våra hem, dels för varandra, men inte minst för de som är gäster i kyrkan. Hemmet är ett uttryck för närhet och gemenskap. Mitt…

läs mer →

GENEROSITET

Det andra ordet på G som är grundläggande och omistligt i vår kyrkas kultur är “generositet”. Johannes evangelium, kapitel 3, vers 16, brukar ofta kallas ”lilla Bibeln”. Detta uttryck kommer av att man menar att den versen liksom sammanfattar vad hela Bibeln vill säga, från första till sista pärm. Såhär…

läs mer →

3G – Kultur

Kultur. Ordet betyder ”odling” och det används på olika sätt, på makronivå globalt och i samhället, på mikronivå i exempelvis en familj. Ett sätt att tala om kultur är som en sorts miljö i en organisation. En miljö som är konstituerad av värderingar. Varje organisation har en kultur – vissa…

läs mer →

“NU – kulturen”

En pastor som jag bär världens bästa budskap, ett budskap som totalt revolutionerar den som hör det, förstår det och tror det. Ett urgammalt budskap, lika relevant i varje epok, i varje kultur och för varje människa. Därmed inte sagt att det kan kommuniceras på samma sätt oavsett tid, plats,…

läs mer →