evangelium

Angående homosexdebatten och evangeliet

Det har varit hejdlöst med skriverier sedan Tommy Dahlman och några kollegor ville förtydliga Bibelns undervisning om homosexualitet i Dagen för några veckor sedan. Jag har inte gett mig in i debatten, främst av det skälet att jag känner mig kluven kring hur mycket som vinns av debatter och om…

läs mer →

Andligt uppvaknande genom bön, del 2

Även i Nya testamentet är det uppenbart att behovet av andlig förnyelse finns. I likhet med hur Guds förbundsfolk Israel bildades vid berget Sinai, så bildas nu den kristna kyrkan på pingstdagen (Apg 2) i och med den helige Andes uppfyllelse av Jesu lärjungar. Men liksom gudsfolket i Gamla testamentet…

läs mer →

Soli Deo Gloria

Den femte av de reformatoriska solarna är Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran. Detta motto, förkortat med de tre bokstäverna S.D.G. återfinns exempelvis på den berömde kompositören Johann Sebastian Bachs verk. Han ville så markera att hans mästerverk bar ett övergripande syfte – att ära Gud. Det finns inget gott en…

läs mer →

Sola Fide

Om Gud har gjort allt färdigt för mig genom Jesus så att jag kan få leva ett liv med och för honom, vad är då mitt gensvar? Mitt gensvar är detsamma som Gud har velat ha av av människan i alla tider. För över 4000 år sedan slöt Gud ett…

läs mer →

Reformationens fem “solar”

Västkustkyrkan tillhör ju den protestantiska traditionen. Vi är en frukt av reformatorernas arbete. Inom den protestantiska kyrkan är vi del av den baptistiska familjen, dvs. vi döper genom troende dop den som tror och bekänner Kristus som Herre. Inom den baptistiska familjen är vi pentekostala, dvs. vi tror på och…

läs mer →

Han dog för oss – vi lever för honom!

Ett nytt år har börjat. Arbetet drar igång och nyårslöftena efterjagas. Statistiken säger att tio procent av oss kommer att fullfölja dem. Förra året avslutades väl för oss i Västkustkyrkan. Julfesten var mer än lyckad med 130 personer och mycket glädje. Språkcaféts julavslutning var också välbesökt på torsdagen innan jul,…

läs mer →

Dop

Vi hade glädjefest i söndags.Själv hade jag ledig helg men kunde inte hålla mig i från Västkustkyrkans gudstjänst eftersom det vankades dop. Willy hade bett om att få bli döpt någon vecka tidigare efter att han varit med på vårt språkcafé några månader och sedan börjat att komma på gudstjänsterna….

läs mer →

Guds heta heliga kärlek

“Gud är kärlek” skriver aposteln Johannes. Detta är något vi lätt applåderar i västvärlden. Om Gud finns, ja då är han kärleksfull och “hans jobb” är att arbeta för mitt goda. Låt oss stanna upp ett ögonblick för detta med att Gud är kärlek. Det står också att Gud är…

läs mer →

Skapt till att vara fullmåne

Visste du att du är skapt att var måne? Många lever och dör utan att komma på det. De vandrar genom livet i tron att de var skapta som solar, med en inneboende kraft att lysa på omgivningen. Ofta leder denna överskattning av sig själv till att man blir vilsen…

läs mer →

Synd och församlingen II

Församlingen är Kristi kropp, en organism in i vilken han har ingjutit sin helige Ande för att den ska kunna gestalta och kommunicera Kristus till omvärlden. Eftersom församlingen är Kristi kropp vill vi naturligtvis höra vad han hade att säga angående synder som begås i hans församling. “15 Om din…

läs mer →
1 av 3
123