andlig utveckling

Din semester och din Gud

Nu är det snart semestertider. För vår familj och för många med oss. Semestern är en tid att njuta och hämta kraft. Men visst kan det lätt bli att han som skapat njutningar och är kraftens källa kommer lite i skymundan när vi bara ska slappa. Tänk om sommaren 2015…

läs mer →

Andligt uppvaknande genom bön, del 2

Även i Nya testamentet är det uppenbart att behovet av andlig förnyelse finns. I likhet med hur Guds förbundsfolk Israel bildades vid berget Sinai, så bildas nu den kristna kyrkan på pingstdagen (Apg 2) i och med den helige Andes uppfyllelse av Jesu lärjungar. Men liksom gudsfolket i Gamla testamentet…

läs mer →

Andligt uppvaknande genom bön, del 1

Kristna tenderar ofta att tänka på bön i termerna av att berätta för Gud om sina behov. Mer mogna troende har kommit till insikt om bönens djupare och mer grundläggande dimension: att tillbe Gud, lära känna Gud, bli förvandlad och utrustad av honom. Frågan vi i Västkustkyrkan behöver ställa oss…

läs mer →

“Böneår”

  Mot slutet av förra året fick jag en återkommande känsla av bönens viktiga roll för vår församlings fortsatta utveckling och tillväxt. Västkustkyrkan befinner sig i en förnyelsetid och vi gör mycket positivt. Kontaktnätet är breddat och vi betjänar människor socialt. Nästan varje söndag möter vi nya bekantskaper i gudstjänsterna….

läs mer →

“Beauty for ashes” – Jesaja 61:3

Förra torsdagen då vi planerade och bad inför kvällens språkcafé, fick vi en fantastisk uppmuntran från Gud, genom Hans ord i Jesaja bok, kapitel 61. Efter att vi hade varit enade i bön en stund för vår församling, vår stad och våra nysvenskar, läste vi Jesaja kapitel 61. Vi blev…

läs mer →

I Dallas

Jag skriver detta från USA:s femte största stad, Dallas, och Gateway Community Church’s huvudkontor. Min resa hit i tjänsten har varit planerad sedan årsskiftet och det känns verkligen spännande. Varför just Dallas och varför just Gateway? Det finns några skäl till det. Gateway är en av USA:s snabbast växande kyrkor….

läs mer →

Soli Deo Gloria

Den femte av de reformatoriska solarna är Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran. Detta motto, förkortat med de tre bokstäverna S.D.G. återfinns exempelvis på den berömde kompositören Johann Sebastian Bachs verk. Han ville så markera att hans mästerverk bar ett övergripande syfte – att ära Gud. Det finns inget gott en…

läs mer →

Sola Fide

Om Gud har gjort allt färdigt för mig genom Jesus så att jag kan få leva ett liv med och för honom, vad är då mitt gensvar? Mitt gensvar är detsamma som Gud har velat ha av av människan i alla tider. För över 4000 år sedan slöt Gud ett…

läs mer →

Sola Scriptura

Sola Scriptura handlar om att Bibeln är den enda yttersta auktoriteten för tro och praxis. Det handlar om att vi sätter vår tillit till att Gud har vakat över tillkomsten och sammansättningen av sitt Ord och de 66 böcker som finns däri. Det finns andra källor till kunskap, exempelvis förnuftet,…

läs mer →

Han dog för oss – vi lever för honom!

Ett nytt år har börjat. Arbetet drar igång och nyårslöftena efterjagas. Statistiken säger att tio procent av oss kommer att fullfölja dem. Förra året avslutades väl för oss i Västkustkyrkan. Julfesten var mer än lyckad med 130 personer och mycket glädje. Språkcaféts julavslutning var också välbesökt på torsdagen innan jul,…

läs mer →
1 av 4
1234