AKTUELLT

Januari

12 – Gudstjänst kl. 11, Gustaf H, Trons slit och välsignade vila

17 – Begravning kl. 11 för Josephine Nuybeyu

19 – Gudstjänst kl 11, Magnus Lindeman (direktor Ljus i Öster)

Församlingsmöte efter fikat