Archive for mars, 2015

Andligt uppvaknande genom bön, del 2

Även i Nya testamentet är det uppenbart att behovet av andlig förnyelse finns. I likhet med hur Guds förbundsfolk Israel bildades vid berget Sinai, så bildas nu den kristna kyrkan på pingstdagen (Apg 2) i och med den helige Andes uppfyllelse av Jesu lärjungar. Men liksom gudsfolket i Gamla testamentet…

läs mer →

Andligt uppvaknande genom bön, del 1

Kristna tenderar ofta att tänka på bön i termerna av att berätta för Gud om sina behov. Mer mogna troende har kommit till insikt om bönens djupare och mer grundläggande dimension: att tillbe Gud, lära känna Gud, bli förvandlad och utrustad av honom. Frågan vi i Västkustkyrkan behöver ställa oss…

läs mer →

Herdeskap

I flera år nu har vi minst en gång i månaden fört ett samtal i Västkustkyrkan om ledarskap. Vi började med ledarskap i allmänna termer och har sakta men säkert rört oss mot att tala om det specifikt kristna ledarskapet. Hur bör en församling ledas? Vad kännetecknar en kristen ledare?…

läs mer →

Gud och sex

Det är snart helg och jag håller på att göra klart min predikan inför söndagen. Makset kommer att predika i Västkustkyrkan och jag åker till Uddevalla för att dela Guds Ord i pingstkyrkan. Man har inbjudit mig för att tala utifrån 1 Korintierbrevet 6 och 7 om den kristna sexualiteten….

läs mer →

Mission

En glädje med att ha Makset Djabbarbergenov anställd i Västkustkyrkan är att mission sätts på agendan automatiskt eftersom Makset är en missionär i själ och hjärta. Det behöver också vara en del av varje levande församlings själ och hjärta. Idag över en kaffe började Makset och jag prata mission och…

läs mer →