Archive for februari, 2015

Trogna vänner i Västkustkyrkan

Först av allt tack för det gångna året. Tack för er kärlek och omtanke. Tack för ert engagemang för arbetet i Argentina. Tack för stödet till Oasen och för oss personligen tack till varje medlem och volontär i alla församlingens aktiviteter. Tack för arbetet som läggs ner i secondhandbutiken till…

läs mer →

“Böneår”

  Mot slutet av förra året fick jag en återkommande känsla av bönens viktiga roll för vår församlings fortsatta utveckling och tillväxt. Västkustkyrkan befinner sig i en förnyelsetid och vi gör mycket positivt. Kontaktnätet är breddat och vi betjänar människor socialt. Nästan varje söndag möter vi nya bekantskaper i gudstjänsterna….

läs mer →