Archive for mars, 2014

Ämne som berör

I söndags vidrörde jag temat sexualitet i vår serie Prison Break – att finna friheten i Gud. I ett samhälle som är marinerat i lusta är naturligtvis sex något som berör. Såren är många på det här området, liksom bojorna. Så ser det ut i samhället, men så ser det…

läs mer →

Sola Scriptura

Sola Scriptura handlar om att Bibeln är den enda yttersta auktoriteten för tro och praxis. Det handlar om att vi sätter vår tillit till att Gud har vakat över tillkomsten och sammansättningen av sitt Ord och de 66 böcker som finns däri. Det finns andra källor till kunskap, exempelvis förnuftet,…

läs mer →

Reformationens fem “solar”

Västkustkyrkan tillhör ju den protestantiska traditionen. Vi är en frukt av reformatorernas arbete. Inom den protestantiska kyrkan är vi del av den baptistiska familjen, dvs. vi döper genom troende dop den som tror och bekänner Kristus som Herre. Inom den baptistiska familjen är vi pentekostala, dvs. vi tror på och…

läs mer →