Värderingar

värderingar
I Västkustkyrkan talar vi om fem grundläggande värderingar som formar den 5G-kultur vi vill se växa fram.

Gudscentrerad
Vi tror att Gud är huvudpersonen i allt vi gör.

Glad
Vi inser att glädjen i Gud är en människas styrka – och smittar.

Generös
Vi försöker alltid bjuda på oss själva – vår tid, våra pengar och vår uppmärksamhet.

Gästfri
Vi räknar alltid med nya kyrklösa besökare.

Generationsöverskridande
Vi vet att tron måste traderas vidare och att utbytet mellan åldersgrupper skapar styrka och mervärde.