Söndagens förkunnelse

När Jesus stiger in i den blindfödde mannens värld i Johannesevangeliets nionde kapitel förändras allt. Snart ska han se ljuset, färgerna, världen för första gången i sitt liv. Men berättelsen handlar inte bara om ett fysiskt mirakel, även om den också gör det. Den handlar om vad evangeliet om Jesus Kristus gör med en människa. Hon får synen tillbaka. Pastor Gustaf går igenom Johannes 9 utifrån följande sju storheter:

* Beröringen

* Botandet

* Befallningen

* Berättandet

* Betraktarna

* Bekännelsen

* Beundran

En blindfödd och 7 Bn

Författare

Kommentera